torsdag 15 januari 2015

Historiens kvinnor

Idag var det en artikel i DN om kvinnornas historia. Eller rättare sagt avsaknaden av kvinnor i läroböckerna om historia. Senare under dagen togs det även upp i radio.
Det här är visserligen ingen nyhet, även om siffror alltid känns mer tydligt. Det finns massor av kvinnor som har betytt mycket genom historien. Det är ont om kvinnor i historieböckerna, men det finns mycket att hitta på nätet. Jag tänkte att det kunde vara bra att samla länkar på ett ställe. Ett ställe med vars hjälp du kan söka dig vidare ut på nätet.

Den här sidan är långt ifrån komplett och jag kan bara anta att den kommer att växa med tiden. Jag gör inte heller anspråk på att täcka in precis allt. Mest bygger sidan mest på enskilda personer, men det finns också länkar till texter om kvinnans ställning under de olika tidsåldrarna. Tidsåldrarna skulle dessutom lika gärna kunna ha en annan indelning. Jag ser inte de tidsåldrar jag har valt som absoluta och många gånger händer det att en person befinner sig i två. Då har jag placerat personen i den tidsålder då hon var mest verksam.
Ta det som tips och idéer och sök sen själv ännu mer om varje person.

Glöm inte heller alla fantastiska kvinnor som du har i din egen släkt. Det här är min mormors mor Eleonore.


//@braneback